Tuesday, 29/11/2022 - 15:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Sinh. Thông tin liên hệ: email: thcsgs@thcsgiasinh.edu.vn. ĐT: 0913146769. Facebook: https://www.facebook.com/thcsgiasinh
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Ninh Bình, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028
Văn bản liên quan