Tuesday, 24/05/2022 - 13:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Gia Sinh. Thông tin liên hệ: email: thcsgs@thcsgiasinh.edu.vn. ĐT: 0913146769. Facebook: https://www.facebook.com/thcsgiasinh
V/v quán triệt việc triển khai thực hiện các khoản thu tại các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022
Văn bản liên quan